Användarvillkor och rättigheter

Denna hemsida drivs och ägs av Drömfemman.se. Genom att besöka och använda sig av hemsidans funktioner godkänner och samtycker du med nedanstående villkor och rättigheter som gäller för användning av hemsidan.

1. Avsäga sig från ansvar

All användning av funktioner och innehåll på denna hemsida sker på egen risk. Drömfemman.se avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar och alla garantier, men inte vad gäller för underförstådd grundläggande funktionalitet och försäljning.

Drömfemman.se är inte heller ansvarig för hemsidan och dess användare, förlust av data pga förseningar, utebliven leverans av tjänst pga förseningar, felleverans/avbruten tjänst samt för informationens korrekthet. Drömfemman.se ansvarar ej för brister i nedladdad mjukvara som orsakar virus från våra servrar. Drömfemman.se står inte för omkostnader/förlust av överskott eller andra förluster som orsakats av utebliven tillgång till hemsidan.

Drömfemman.se ansvarar inte för innehåll skapat av användare själva, såsom i chat och informationssidor, sådan information och synpunkter är användarnas och inte Drömfemman.ses.

Denna hemsida hämtar information och data från hemsidor som inte administreras av Drömfemman.se. Drömfemman.se ansvarar inte för dess information eller korrekthet. Drömfemman.se kan komma att tillhandahållandahålla tjänster, erbjudanden och reklam där det sker kommunikation och/eller transaktioner mellan tredjepart och hemsidans användare. Drömfemman.se påtarsig inga förpliktelser gällande sådana transaktioner/kommunikation/medverkan.

Du accepterar att Drömfemman.se står utan krav på ersättningsskyldighet för alla krav och omkostnader, förlust av data, förlust av överskott, eller förlust som uppstått pga av att villkoren ej efterlevts.

2. Rättigheter till internetsidans innehåll

Allt material på hemsidan ägs av Drömfemman.se och är skyddat av lagar om upphovsrätt. Innehåll på hemsidan får inte kopieras, ändras eller delas utan tillåtelse. Innehållet på hemsidan får endast användas för icke-kommersiellt- och privat bruk. Olovligt användande beivras samt kan medföra ersättningskrav.

3. Drömfemman.ses rättigheter och förpliktelser

Drömfemman.se strävar efter fullstäning tillgänlighet och att allt innehåll på hemsidan är korrekt. Drömfemman.se utlovar dock inga garantier för detta, då servrar och information som publiceras på hemsidan påverkas av tredje part.

Drömfemman.se har fulltständiga rättigheter att stänga av hemsidans tjänster eller användare utan förvarning. Drömfemman.se kan fritt bästamma när detta skulle vara nödvändigt, det kan kan tex ske vid misstanke om fusk eller missbruk.

Drömfemman.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra i spelregler, poängsystem och villkor för deltagande för att förbättra spelupplevelsen, göra förtydliganden och justera bristfälliga regler och villkor för deltagande.

Drömfemman.ses beslut kan inte överklagas, men Drömfemman.se kan när som helst ändra tidigare beslut.

Villkor och regler för deltagande

1. Anmälan

Det krävs en giltig e-postadress för att kunna skapa ett konto och tävla om priser. Du måste vara 18 år för att registrera dig. Underåriga kräver målsmans tillstånd.

2. Leverans

Spelet är tillgängligt direkt efter att anmälan och verifiering av e-postadress är genomförd. För betaltävlingar blir spelet tillgängligt efter genomförd betalning.

3. E-postutskick

Vid registrering är prenumeration på e-postutskick av inför-matchrapport aktiverat. Denna prenumeration kan avslutas när som helst från dina inställningar.

4. Ångerrätt och reklamation

Köp för deltagande i betaltävlingar går inte att ångra då tillgång till spelet ges omedelbart efter genomför köp. Vid otillgänglighet, ändringar i spelprogram, felaktig placering i spelet pga tekniska fel, förlust av data eller andra omständigheter kan inte Drömfemman.se ställas som ersättningsskyldig eller ställas mot ersättningskrav.

5. Lagnamn och användarpublicering

Det är inte tillåtet att ha stötande eller kränkade lagnamn eller publicera sådant innhåll på hemsidan. Kommerciella lagnamn är tillåtet, men att publicera övrigt kommersiellt innehåll på hemsidan eller utnyttja hemsidan för reklam på annat sätt är inte tillåtet. Drömfemman.se förbehåller sig rätten att ändra eller stänga av användare som publicerar stötande, kränkande innehåll/lagnamn eller reklam på hemsidan. Har användaren genomför någon form av betalning för deltagande, men stängs av pga någon av ovan nämnd anledning, återbetalas inte användaren.

6. Vinnare

Vinnare av tävlingar är den användare som har fått flest poäng. Vid lika poäng är det först flest antal omgångsvinster, sedan antal gjorda mål, sedan antal backpoäng, sedan räddningprocent målvakt och slutligen lottning.

Vid andra faktorer såsom vid otillgänglighet, ändringar i spelprogram, tekniska fel, förlust av data eller andra omständigheter som påverkar så att slutresultat inte kan fastställas sker lottning för eventuell fördelning av priser.

7. Priser

Priser från Drömfemman.se kan ej bytas mot kontanter eller andra produkter om inget anna anges. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Tvivel och oenighet

Vid tvivel eller oenighet kring spelregler eller villkor är det Drömfemman.se som på egen hand avgör frågan. Drömfemman.se förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra i spelregler och/eller villkor för deltagande under spelets gång. Vid ändringar kan inte Drömfemman.se ställas som ersättningsskyldig eller ställas mot ersättningskrav.