Användarrättigheter

Blockad

Som blockad är du fråntagen alla rättigheter i listan nedan. Du blockas en vecka plus antal veckor du tidigare blockats.

Användarrättigheter

Rättighet Blockad Standard Moderator Admin
Skapa ny wikisida Ja Ja Ja
Redigera wikisida Ja Ja Ja
Anmäl användare Ja Ja Ja
Radera wikisida Ja Ja
Ändra titel på wikisida Ja Ja
Lås wikisida Ja Ja
Redigera låst wikisida Ja Ja
Blocka användare Ja Ja
Övrig administration Ja